برگزاری کارگاه روش تدوین پایان نامه اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد انقلاب اسلامی

بر اساس بند چهارم از مصوبات شصتمین جلسه  شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان نامه دانشجو منوط به گذراندن این کارگاه و ارائه گواهی [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار پژوهیار

با توجه به مراجعه دانشجویان و درخواست آنها برای برگزاری یک دوره آموزشی آشنایی با نرم ­افزار پژوهیار جهت استفاده در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و موافقت مرکز آموزش­های آزاد، این دوره برنامه ریزی شد. لذا در این راستا دانشگاه [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی(طراحی سوالهای امتحانی) اختصاصی برادران

بر اساس مصوبات معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) ، مبنی بر اینکه کلیه اساتید معارف اسلامی ملزم به گرفتن مجوز تدریس هستند و شرط اخذ مجوز تدریس گذراندن [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه روش تدوین پایان نامه گرایش تاریخ تمدن

بر اساس بند چهارم از مصوبات شصتمین جلسه  شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان نامه دانشجو منوط به گذراندن این کارگاه و ارائه گواهی [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی (دانشجویان دکتری گرایش تاریخ )

بر اساس پیشنهاد مرکز آموزشهای آزاد و موافقت ریاست محترم دانشگاه مبنی بر برگزاری کارگاه روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی مرکز آموزشهای آزاد برنامه ریزی لازم جهت برگزاری کارگاه فوق را انجام داده است. کارگاه به مدت ۸ ساعت [...]

مشاهده جزئیات...