اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع‌‎یابی عنوان پایان‌نامه، ارشد مدیریت فرهنگی

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت فرهنگی، روزیکشنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به مدت... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع یابی عنوان پایان‌نامه، ارشد مبانی نظری اسلام

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مبانی نظری اسلام، روزشنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ به... مشاهده جزئیات

کارگاه مهارتی ـ شناختی (خودآگاهی، تفکّر نقاد و خلاقیت) رشته مشاوره با رویکرد اسلامی

کارگاه مهارتی ـ شناختی (خودآگاهی، تفکّر نقاد و خلاقیت) اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مشاوره با رویکرد اسلامی روز چهارشنبه... مشاهده جزئیات

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گرایش مبانی نظری اسلامی

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گرایش مبانی نظری اسلامی، روز پنجشنبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ به... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی رشته مدیریت فرهنگی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» هستند و... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی رشته مدرسی مبانی نظری اسلام (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه طرح تفصیلی پایان‌نامه هستند و... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته مدرسی مبانی نظری اسلام (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه طرح تفصیلی پایان‌نامه هستند و... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی شناختی «خودآگاهی، تفکّر نقاد، خلاقیت» اختصاصی رشته مشاوره با رویکرد اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی گروه مشاوره کارگاه فوق برای دانشجویان این رشته برگزار خواهد شد و شرکت همه... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اطلاعیه ها

همکاری با مراکز