اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه آشنایی با آزمون‌های روانی

کارگاه آشنایی با آزمون‎‌های روانی، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ دین گرایش مشاوره، روزپنجشنبه مورخ ۱۹ خرداد... مشاهده جزئیات

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه برادران)

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای... مشاهده جزئیات

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه خواهران)

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۱۴الی۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق... مشاهده جزئیات

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه برادران)

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۷ الی ۹ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان گرایش اخلاق اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه هستند و... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان گرایش انقلاب اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه هستند و... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان گرایش مدیریت فرهنگی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه هستند و... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی دانشجویان گرایش تاریخ وتمدن اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه هستند و... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اطلاعیه ها

همکاری با مراکز