اخبار و رویدادها

برگزاری نشست مشترک مدیران گروه های آموزشی مدرسی معارف اسلامی با ریاست و اعضاء هیئت علمی دانشکده سلامت و دین

نشست مشترک دانشگاه معارف اسلامی و دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم روز پنج شنبه مورخ ۱۹-۴-۱۳۹۹... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه روش نگارش تز دکتری اختصاصی گرایش قرآن و متون

کارگاه روش نگارش تز دکتری اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش قرآن و متون اسلامی روز پنجشنبه مورخ ۱۷/بهمن/۱۳۹۸ به مدت... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک

کارگاه علمی – آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک روز جمعه مورخ ۱۸/بهمن/۱۳۹۸ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر این کارگاه... مشاهده جزئیات

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه معارف اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات

جلسه  انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه معارف اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات روز چهارشنبه از ساعت ۱۱ در... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی نگارش طرح تفصیلی اختصاصی گرایش تاریخ تمدن

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی نگارش طرح تفصیلی اختصاصی گرایش اخلاق اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی نگارش طرح تفصیلی اختصاصی گرایش منابع اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند... مشاهده جزئیات

برگزاری کارگاه آموزشی نگارش طرح تفصیلی اختصاصی گرایش مدیریت فرهنگی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اطلاعیه ها

همکاری با مراکز