برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی دانشجویان رشته معارف قرآن و حدیث (مقطع دکتری)

به همت مرکز آموزش‌های آزاد معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی وگروه معارف قرآن و حدیث، کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی دانشجویان رشته معارف قرآن و حدیث برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی رشته مدیریت فرهنگی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» هستند و شرط تصویب موضوع پایان نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «رشته مدیریت فرهنگی» است.   تذکرات ۱. [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی رشته مدرسی مبانی نظری اسلام (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه طرح تفصیلی پایان‌نامه هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی مبانی نظری اسلام» است.   تذکرات ۱. [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته مدرسی مبانی نظری اسلام (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه طرح تفصیلی پایان‌نامه هستند و شرط تصویب طرح تفصیلی، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی مبانی نظری اسلام» مقطع [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی شناختی «خودآگاهی، تفکّر نقاد، خلاقیت» اختصاصی رشته مشاوره با رویکرد اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی گروه مشاوره کارگاه فوق برای دانشجویان این رشته برگزار خواهد شد و شرکت همه دانشجویان رشته مشاوره در این کارگاه بلامانع است.   تذکرات ۱. دانشجویانی که در مراکز معتبر دیگر این دوره را گذرانده‌اند و گواهی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری ادامه کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی رشته مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی تاریخ و فرهنگ وتمدن اسلامی» [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی رشته انقلاب اسلامی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه موضوع‌یابی پایان‌نامه هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «انقلاب اسلامی» است.   تذکرات ۱. دانشجویانی که در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته انقلاب اسلامی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه طرح تفصیلی پایان‌نامه هستند و شرط تصویب طرح تفصیلی، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «انقلاب اسلامی» مقطع کارشناسی‌ارشد است.   تذکرات ۱. [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه» اختصاصی رشته اخلاق اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه «موضوع‌یابی پایان‌نامه» هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی اخلاق اسلامی» در مقطع کارشناسی‌ارشد [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی رشته مدرسی انقلاب اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی انقلاب اسلامی» در مقطع دکتری [...]

مشاهده جزئیات...