برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی دانشجویان رشته معارف قرآن و حدیث (مقطع دکتری)

به همت مرکز آموزش‌های آزاد معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی وگروه معارف قرآن و حدیث، کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی دانشجویان رشته معارف قرآن و حدیث برگزار می‌گردد.   تذکرات: ۱. در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع‌‎یابی عنوان پایان‌نامه، ارشد مدیریت فرهنگی

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت فرهنگی، روزیکشنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر ابروش در دانشگاه معارف [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع یابی عنوان پایان‌نامه، ارشد مبانی نظری اسلام

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مبانی نظری اسلام، روزشنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر رجبی در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه مهارتی ـ شناختی (خودآگاهی، تفکّر نقاد و خلاقیت) رشته مشاوره با رویکرد اسلامی

کارگاه مهارتی ـ شناختی (خودآگاهی، تفکّر نقاد و خلاقیت) اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مشاوره با رویکرد اسلامی روز چهارشنبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۸ الی ۱۸ با حضور۲۵ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب [...]

مشاهده جزئیات...

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گرایش مبانی نظری اسلامی

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گرایش مبانی نظری اسلامی، روز پنجشنبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۸ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر گرامی در دانشگاه [...]

مشاهده جزئیات...

ادامه کارگاه روش نگارش تز دکتری گروه تاریخ و تمدن اسلامی

ادامه کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش تاریخ و تمدن اسلامی روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۲ با حضور دانشجویان دکتری گرایش تاریخ با حضور و تدریس جناب آقای دکتر [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی ارشد انقلاب اسلامی

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی انقلاب اسلامی، روز یکشنبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس آقای دکتر سیاه‌پوش در دانشگاه معارف اسلامی برگزار [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی ارشد انقلاب اسلامی

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی، روز شنبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۱۰ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر ارجینی در دانشگاه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری «کارگاه روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه»؛ ارشد اخلاق اسلامی

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی اخلاق اسلامی، روز پنج‌شنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر ابوالقاسم‌زاده در دانشگاه معارف [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه «روش نگارش تز دکتری» رشته انقلاب اسلامی

کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش انقلاب اسلامی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۸ الی ۱۲ با حضور ۱۳ نفر از دانشجویان دکتری گرایش انقلاب با حضور و تدریس جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای [...]

مشاهده جزئیات...