گزارش برگزاری کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی گرایش «تبلیغ دین»

گزارش برگزاری کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی گرایش «تبلیغ دین»

۶ خرداد ۱۴۰۲

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گرایش «تبلیغ دین»، روزچهارشنبه مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۸ نفر از دانشجویان خانم این رشته با تدریس جناب آقای دکتر انواری در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد.
در این کارگاه جناب آقای دکتر انواری بیان داشت: تدوین طرح تفصیلی یا طرح اولیه پژوهش گام مهم بعد از تصویب قطعی پایان‌نامه است. در این طرح که مشهور به پروپوزال است دانشجو باید با کمک استاد راهنما به مسئله اصلی پژوهش، تبیین مسئله خود، پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه، پیشینه کار، اهداف تحقیق، فصول پایان‌نامه و منابع آن اشاره کند.
آقای دکتر انواری درباره ارکان اصلی طرح تفصیلی این موارد را محور بحث قرار دادند: تبیین موضوع و بیان مسئله؛ پیشینه تحقیق؛ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق؛ سؤال اصلی؛ سؤالات فرعی؛ فرضیه‌ها؛ اهداف یا هدف تحقیق؛ روش کار(نوع روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات)؛ ساختار و سازماندهی تحقیق (همراه با فصل‌ها و عناوین آن).

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد