کارگاه ها آموزشی و نشست های علمی برگزار شده

دانشگاه میزبان عنوان کارگاه نام استاد تاریخ برگزاری تعداد حاضرین
دانشگاه معارف اسلامی بایسته های استاد معارف(خواهران) دکتر اسدی گرمارودی ۹۴/۱۲/۰۸
دانشگاه معارف اسلامی بایسته های استاد معارف(برادران) دکتر اسدی گرمارودی ۹۴/۱۲/۰۸
دانشگاه معارف اسلامی عوامل آرامش بخش در خانواده (خواهران) دکتر بانکی ۹۴/۱۲/۱۳
دانشگاه معارف اسلامی عوامل آرامش بخش در خانواده (برادران) دکتر بانکی ۹۴/۱۲/۱۳
فنی ولیعصر تهران مهدویت دکتر صالح­نیا ۹۲/۰۲/۰۸ ۳۶
آزاد اسلامی واحد گچساران نقد شیطان پرستی دکتر شریفی ۹۲/۰۲/۱۵ ۵۵
علوم انتظامی جنگ نرم در استانه انتخابات دکتر کوشکی ۹۲/۰۲/۱۹ ۴۰
علوم انتظامی سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۰۲/۱۹ ۳۸
آزاد اسلامی واحد کرمانشاه جریان شناسی فکری- فرهنگی دکتر خسروپناه ۹۲/۰۲/۲۰ ۳۳
آزاد اسلامی واحد تهران شرق مهدویت و نقد فیلمهای اخرالزمانی دکتر صالح­نیا ۹۲/۰۲/۲۳ ۷۰
علوم انتظامی سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۰۲/۲۶ ۴۵
علوم انتظامی جنگ نرم در استانه انتخابات دکتر کوشکی ۹۲/۰۲/۲۶ ۴۰
آزاد اسلامی واحد نکا سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۰۲/۳۰ ۲۰
آزاد اسلامی واحد رودهن شیعه شناسی و پاسخ به شبهات دکتر رضانژاد ۹۲/۰۳/۰۸ ۲۴
صنعتی شیراز انتخابات،کیفیت،عقلانیت و آگاهی دکتر کوشکی ۹۲/۰۳/۱۲ ۲۵
آزاد اسلامی واحد استهبان سبکمدیریت­تحول­در­جهان شهرمهدوی دکتر صالح­نیا ۹۲/۰۴/۰۳ ۶۵
آزاد اسلامی واحد دماوند تکنیکهای مشاوره دکتر آذربایجانی ۹۲/۰۴/۱۳ ۲۷
دانشگاه اراک اخلاق کاربردی دکتر شریفی ۹۲/۰۴/۱۲ ۲۵
علوم پزشکی بوشهر مهدویت و فتنه های اخر الزمانی دکتر جعفری ۹۲/۰۴/۱۱ ۴۵
علوم پزشکی اصفهان رابطه علم و تکنولوژی با دین دکتر خسروپناه ۹۲/۰۶/۱۲ ۸۰
آزاد اسلامی واحد اسلامشهر مهدویت دکتر پورسیداقایی ۹۲/۰۶/۱۶ ۲۴
علوم پزشکی بوشهر معنای زندگی دکتر فنایی اشکوری ۹۲/۰۷/۰۴ ۲۶
آزاد اسلامی واحد چالوس سبک زندگی اسلامی از نظر حجاب فرج الله هدایت نیا ۹۲/۰۷/۲۱ ۵۵
آزاد اسلامی واحد فراهان سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۰۸/۰۶ ۱۶
آزاد اسلامی واحد فیروزکوه پاسخ به شبهات قانون اساسی دکتر مرندی ۹۲/۰۸/۰۹ ۲۱
آزاد اسلامی واحد بوشهر تکنیکهای مشاوره دکتر آذربایجانی ۹۲/۰۸/۱۰ ۳۱
آزاد اسلامی واحد ابهر سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۰۹/۰۷ ۷۵
آزاد اسلامی واحد نیریز سبک زندگی از منظر امام کاظم دکتر هدایتی ۹۲/۰۹/۱۹ ۵۵
آزاد اسلامی واحد بهبهان انتظار بشر از دین دکتر علیخانی ۹۲/۰۹/۲۸ ۲۶
دانشگاه قم نقد وهابیت دکتر حسینی قزوینی ۹۲/۱۰/۰۷ ۶۶
آزاد اسلامی واحد گچساران شیعه شناسی دکتر رضانژاد ۹۲/۱۰/۰۸ ۴۲
دانشگاه بروجرد سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۱۰/۰۸ ۵۰
دانشگاه قم نقد وهابیت دکتر حسینی قزوینی ۹۲/۱۰/۱۴ ۵۸
فنی شریعتی ولایت فقیه دکتر خسروپناه ۹۲/۱۰/۱۸ ۴۰
علوم پزشکی گیلان آراء منشاءحیات ومهندیس افرینش دکتر درویزه ۹۲/۱۰/۱۹ ۶۸
علوم انتظامی مخاطب شناسی دکتر آذربایجانی ۹۲/۱۰/۲۱ ۸۲
علوم انتظامی سلفی گری دکتر رضانژاد ۹۲/۱۰/۲۲ ۷۹
علوم انتظامی سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۱۰/۲۳ ۸۵
آزاد اسلامی واحد ابهر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران دکتر خضری ۹۲/۱۰/۲۶ ۱۰۰
فنی شریعتی جریان شناسی فکری- فرهنگی دکتر خسروپناه ۹۲/۱۱/۰۲ ۴۵
آزاد اسلامی واحد مهاباد انقلاب اسلامی و نقش ولایت فقیه دکتر نوروزی ۹۲/۱۱/۰۷ ۵۵
آزاد اسلامی واحد بهبهان انقلاب اسلامی ونقش ولایت فقیه دکتر ذوعلم ۹۲/۱۱/۲۰ ۴۴
پیام نور تهران سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۱۱/۳۰ ۱۲۵
علوم پزشکی یاسوج علم دینی و دین علمی دکتر آذربایجانی ۹۲/۱۲/۱۶ ۱۲
علوم انتظامی مهندسی فرهنگی دکتر منطقی ۹۲/۱۲/۱۲ ۲۵
علوم انتظامی سلفی گری دکتر رضانزاد ۹۲/۱۲/۲۰ ۳۲
علوم انتظامی سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۲/۱۲/۲۰ ۲۶
علوم انتظامی مهدویت دکتر طبسی ۹۲/۱۲/۱۲ ۸۰
علامه طباطبایی ولایت فقیه دکتر خسروپناه ۹۱/۰۱/۲۸ ۴۴
دانشگاه جهرم انسان در چالش با علوم جدید دکتر اسدی گرمارودی ۹۱/۰۲/۱۴ ۵۱
آزاد اسلامی واحد مشهد مهدویت و اینده روشن دکتر طبسی ۹۱/۰۲/۱۴ ۷۵
علوم پزشکی رفسنجان تکنیکهای مشاوره دکتر اذربایجانی ۹۱/۰۳/۰۴ ۴۰
علوم پزشکی اصفهان جریان شناسی شبهات اعتقادی دکتر رضانژاد ۹۱/۰۳/۰۴ ۲۱
آزاد اسلامی واحد گرگان شبهات قرانی دکتر علی نصیری ۹۱/۰۳/۰۴ ۲۱
آزاد اسلامی واحد خوی آشنایی با اندیشه های امام خمینی دکتر نوروزی ۹۱/۰۳/۱۰ ۱۴
آزاد اسلامی واحد جهرم تاریخ و تمدن اسلام و ایران دکترجان­احمدی ۹۱/۰۳/۱۲ ۱۵
علوم پزشکی زابل جریان شناسی فکری فرهنگی دکتر خسروپناه ۹۱/۰۳/۱۸ ۱۰۶
آزاد اسلامی واحد  دهدشت شیعه شناسی دکتر رضانژاد ۹۱/۰۳/۱۸ ۳۳
آزاد اسلامی واحد زاهدان جریان شناسی ضد فرهنگها دکتر خسروپناه ۹۱/۰۳/۱۹ ۶۵
علوم پزشکی زاهدان جریان شناسی فکری دکتر خسروپناه ۹۱/۰۳/۱۹ ۱۰۰
آزاد اسلامی واحد رودهن جنک نرم و رسانه دکتر بیات ۹۱/۰۳/۲۰ ۳۷
دانشگاه زنجان نقد عرفانهای کاذب دکتر شریفی ۹۱/۰۳/۲۲ ۸۰
علوم پزشکی بوشهر عرفان اسلامی دکتر فنایی ۹۱/۰۳/۲۴ ۸۵
شهید باهنر جنگ نرم دکتر کوشکی ۹۱/۰۳/۲۵ ۳۱
علوم پزشکی لرستان شیعه شناسی دکتر رضانژاد ۹۱/۰۳/۲۵ ۴۲
آزاد اسلامی واحد  نکاء نقد عرفانهای کاذب دکتر فعالی ۹۱/۰۳/۲۷ ۴۵
دانشگاه خواجه نصیر سکولاریسم قائمی نیا ۹۱/۰۴/۰۱ ۲۵
آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا مخاطب شناسی دکتر اذربایجانی ۹۱/۰۴/۱۱ ۲۶
علوم پزشکی کیلان ولایت فقیه دکتر خسروپناه ۹۱/۰۴/۱۴ ۵۵
آزاد اسلامی واحد استهبان مهدویت دکتر صالح نیا ۹۱/۰۴/۱۵ ۲۳
آزاد اسلامی واحد گرمسار تکنیکهای مشاوره دکتر رهنمایی ۹۱/۰۶/۱۶ ۲۱
آزاد اسلامی واحد  استهبان جریان شناسی ضد فرهنگها دکتر خسروپناه ۹۱/۰۷/۰۷ ۴۴
آزاد اسلامی واحد نکا جنگ نرم دکتر شریفی ۹۱/۰۷/۰۴ ۲۷
آزاد اسلامی واحد سمنان شیعه شناسی و پاسخ به شبهات دکتر رضانژاد ۹۱/۰۷/۰۶ ۲۵
آزاد اسلامی واحد شیراز پاسخ به شبهات پیرامون پیامبر دکتر منتظرالقائم ۹۱/۰۷/۲۷ ۵۴
صنعتی شیراز اقتصاد مقاومتی دکتر دهقانی ۹۱/۰۸/۰۶ ۲۵
علوم پزشکی بوشهر پاسخ به شبهات ولایت فقیه دکتر نوروزی ۹۱/۰۸/۱۸ ۴۳
آزاد اسلامی واحد نیکشهر مهدویت و پاسخ به شبهات دکتر صالح نیا ۹۱/۰۸/۱۸ ۳۰
فنی شریعتی پاسخ به شبهات پیامبر اعظم(ص) دکتر یوسفی غروی ۹۱/۰۸/۲۴ ۵۲
آزاد اسلامی واحد زابل اندیشه های امام خمینی دکتر لک­زایی ۹۱/۰۹/۰۷ ۴۴
آزاد اسلامی واحدکازرون قرآن و علوم انسانی دکتر علوی مهر ۹۱/۰۹/۲۱ ۸۰
دانشگاه بروجرد جریانشناسی عرفانهای نوظهور دکتر خسروپناه ۹۱/۰۹/۲۴ ۱۸
آزاد اسلامی واحدگچساران نقد وهابیت علیرضا جوادی ۹۱/۰۹/۲۶ ۳۶
شهید باهنر سبک زندگی اسلامی دکتر شریفی ۹۱/۰۹/۳۰ ۴۰
آزاد اسلامی واحد کرمان نقد عرفانهای کاذب و نوظهور دکتر شریفی ۹۱/۱۰/۰۱ ۳۴
دانشگاه قم نقد بهائیت دکتر رضانژاد ۹۱/۱۰/۰۴ ۵۵
آزاد اسلامی واحد بوشهر پاسخ به شبهات پیامر اعظم(ص) دکتر منتظرالقائم ۹۱/۱۰/۰۷ ۴۵
آزاد اسلامی واحد اراک نقد بهائیت دکتر رضانژاد ۹۱/۱۰/۱۰ ۲۸
صنعتی شیراز ابهامات مردم سالاری ایران دکتر مرندی ۹۱/۱۰/۱۸ ۳۵
خواجه نصیر جایگاه فلسفه در دنیای معاصر دکتر قائمی نیا ۹۱/۱۱/۰۲ ۶۵
آزاد اسلامی واحد­بهبهان انسان شناسی دینی ومعنای آن دکتر حسینی قلعه بهمن ۹۱/۱۱/۰۷  ۲۴
علوم انتظامی شیعه شناسی دکتر رضانژاد ۹۱/۱۱/۱۵ ۸۵
آزاد اسلامی واحد­­بهبهان جریان شناسی ایران معاصر دکتر ابوطالبی ۹۱/۱۱/۱۹ ۳۳
علوم پزشکی ساری سیره نبوی و پاسخ به شبهات یوسفی غروی ۹۱/۱۱/۱۹ ۷۰
آزاد اسلامی واحدچالوس سنت و تجدد دکتر میراحمدی ۹۱/۱۲/۰۹ ۷۵
دانشگاه قم تکنیکهای مشاوره دکتر اذربایجانی ۹۱/۱۲/۱۴ ۳۵
آزاد اسلامی واحد استارا مبانی و شبهات قران کریم دکتر نصیری ۹۱/۱۲/۲۲ ۹۰
آزاد اسلامی واحد بهبهان شیعه شناسی و پاسخ به شبهات دکتر رضانژاد ۹۱/۱۲/۲۴ ۳۴