وظایف و اختیارات مرکز

برخی از وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر می باشد:

۱-فراهم نمودن شرایط لازم برای تحقق اهداف فوق

۲-برنامه ریزی، برگزاری و دایر نمودن دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی، پس از کسب مجوز از دانشگاه معارف اسلامی

۳-برنامه ریزی، مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، تخصصی، معادل و ضمن خدمت برای مدرسان معارف اسلامی، بدون آن­که به اعطای مدرک تحصیلی منجر شود.

۴-صدور گواهی نامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت،تخصصی و معادل ویژه مرکز

۵-برگزاری نشست ها و همایش های علمی متناسب با گرایش های علمی و نیازهای مدرسان معارف اسلامی

۶-تنظیم و نظارت بر کلیه قرارداد های دوره های آموزشی آزاد

۷- ارائه و برگزاری گردهمائی­ ها، نشست ­های تخصصی ،جلسات و کارگاه ­های تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه معارفی در تهران، قم و سایر استان ها.

۸- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و یا مجازی.

۹-برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات دانشگاه معارف اسلامی و وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری.

۱۰-ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات دانشگاه معارف اسلامی و وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری.

۱۱-برقراری ارتباط با سایر بخش ­های دانشگاه معارف و با مراکز دولتی و غیر دولتی به منظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی.

۱۱-جلب همکاری اعضاء هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی لازم

۱۲-انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد،بورسیه و ……با سایر دستگاه ­ها و سازمان­ ها

۱۳-انجام امور اطلاع ­رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغی مناسب

۱۴-تهیه و تنظیم قراردادهای حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده

۱۵-تهیه و اجرای فرایندهای لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد ،تک درس های مجازی و …

۱۶-برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد،تک درس های مجازی و …

۱۷-برگزاری جلسات آموزشی – تمرینی و توجیهی لازمه در آموزش­ های مجازی برای اساتید و دانشجویان

۱۸-نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های دانشگاه معارف اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

۱۹-ایجاد و یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی

۲۰-کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس

۲۱-بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز

۲۲-تهیه و اعطای گواهی/مدرک پایان دوره های آزاد/مجازی

۲۳-بررسی و پیشنهاد شهریه های دوره های مختلف آموزشی و انجام امور مالی دانشجویان دوره های آموزشی نوبت دوم، تک­درس، مشترک، بین المللی، بورسیه، آموزش الکترونیکی و تهیه گزارش ­های آموزشی و مالی مربوط به دانشگاه معارف اسلامی اسلامی

۲۴-ارائه گزارش ­های فعالیت های انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی معارف اسلامی

۲۵-بررسی های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد مجازی

۲۶-سازماندهی،توسعه و تعمیق پژوهش های مرتبط با دروس معارف اسلامی.

۲۷- برنامه‌ریزی و اجرای فرآیند های لازم برای ایجاد و گسترش رشته‌های مجازی

۲۸- برگزاری جلسات آموزشی – تمرینی و توجیهی لازم در آموزش‌های مجازی برای اساتید و دانشجویان.

۲۹- کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره‌های آموزش آزاد و دوره‌های مجازی و همچنین تولید محتوای الکترونیک دروس

۳۰-برنامه‌ریزی و برگزاری فرآیند دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و یا مجازی برای کارکنان سازمان‌های دولتی و غیردولتی براساس بررسی‌های نیازسنجی

۳۱-برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از امکانات دفتر

۳۲-برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

۳۸-ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر دوره های آموزشی مختلف

۳۹-تهیه شیوه‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های پذیرش دانشجو در دوره‌های مختلف ارائه شده توسط دفتر آموزش‌های آزاد و مجازی

۳۰-بررسی محتوای دوره به وسیله نظرات و گزارش‌ها و فرم‌های مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشکلات و اصلاح امور