معرفی رئیس مرکز

نام: ابوذر رجبی

تخصص: دکتری مدرسی معارف گرایش مبانی نظری اسلام

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۴۱۶-۰۲۵

استادیارگروه مبانی نظری اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

سوابق علمی حوزوی :

دانش آموخته حوزه علمیه قم (اتمام پایه دهم و شرکت در دروس خارج فقه و اصول)

سوابق علمی دانشگاهی :

کارشناسی: رشته فلسفه، دانشگاه تهران (۱۳۷۵-۱۳۷۹)

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، رشته فلسفه (۱۳۷۹-۱۳۸۱)

دکتری: دانشگاه معارف اسلامی،‌  رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام (1389-1394)

کتب و مجموعه مقالات :

 1. درآمدی بر جنبش نرم افزرای و تولید علم، ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1389
 2. جایگاه روح در معارف اسلامی با رویکرد رسانه ای، ناشر: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1391
 3. کتاب الکترونیکی اندیشه اسلامی۲؛ در قالب نرم‌افزار آموزه 4؛ دانشگاه معارف اسلامی و ثمین تراشه، 1393

مقالات علمی – پژوهشی:

 1. تبیین و تحلیل ابطال تناسخ براساس حركت جوهری صدرایی (فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، ۱۳۸۹ )
 2. تحلیل انتقادی نظریه حكومتی سنت گرایان در عصر غیبت (فصلنامه علمی- پژوهشی نشریه مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱)
 3. تحلیل تطبیقی نقش خودشناسی در معرفت به خدا از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی (فصلنامه علمی– پژوهشی انسان‌پژوهی دینی، 1392)
 4. تبیین كاربست عقل در فهم نصوص دینی از دیدگاه ابوحامد غزالی (فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، ۱۳۹۳)
 5. تحليل كثرت گرايي هنجاري در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسي ج.ا.ا (فصلنامه علمی- پژوهشی نشریه پژوهشهای انقلاب اسلامی، ‌زمستان 1394)
 6. چیستی و چرایی تاویل نصوص دینی از منظر غزالی (فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، تابستان ۱۳۹۵ )
 7. تحلیل تطبیقی رویکرد فریقین در مسئله رجعت بر اساس آیه ۸۳ نمل (فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تفسیری، زمستان ۱۳۹۵)
 8. تحلیل و بررسی نمادانگاری نشانه های ظهور (فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، بهار ۱۳۹۶)
 9. تحلیل تطبیقی شاخصه‌های معنویت در عصر ظهور و عصر مدرن (فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، تابستان 1396)
 10. بررسی نقش شریعت در معنویت دینی از منظر ملاصدرا (فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، پاییز ۱۳۹۶)
 11. نقش باورداشت مهدویت در نفی پوچی و تغییر نگرش به زندگی (فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، بهار ۱۳۹۷)
 12. بررسی تطبیقی رهیافت آیه‌الله جوادی آملی و دکتر نصر در علم دینی تمدن‌ساز (فصلنامه علمی- پژوهشی عقل و دین، بهار 1397)

 

 1. بررسی متشابهات در قرآن و شبهات معناشناختی آن از منظر ابن تیمیه (فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، زمستان ۱۳۹۸)
 2. نفی پوچی از منظر هستی­شناختی در اندیشه ملاصدرا (دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی، بهار و تابستان 1398)
 3. آسیب­شناسی جریان شریعت­گرای سنتی در مواجهه با روایات منع قیام در عصر غیبت (فصلنامه علمی- پژوهشی مشرق موعود، تابستان 1398)
 4. بررسی تطبیقی نظریه «اثبات بلاکیف» ابن‌تیمیه و نظریه «روح معنا» علامه طباطبایی در معناشناسی اوصاف الهی ( دو فصلنامه پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، پذیرش شماره 13)
 5. تحلیل انتقادی منفعت­گرایی اخلاقی در دیدگاه جان استوارت ميل از منظر علامه جعفري (فصلنامه پژوهش‌نامه اخلاق، پذیرش)

مقالات علمی – ترویجی و تخصصی:

 1. مسائل كلام جدید و مهدویت (نشریه پژوهشهای مهدوی، ۱۳۹۰)
 2. بومی‌سازی علوم انسانی با تأکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (فصلنامه تخصصی صدرا، نشریه علوم انسانی اسلامی، 1395)
 3. چیستی علوم انسانی و چرایی بازنگری در آن (نشریه معارف، ۱۳۸۸)
 4. معنای زندگی۱ (نشریه معارف، ۱۳۸۸)

ارائه مقالات در همایشها :

 1. ارائه مقاله در همایش ملی اخلاق علم و کاربردی علامه طباطبایی، پاییز ۱۳۹۵ با عنوان: تحلیل و بررسی چالش‌های اخلاقی در فهم متن از دیدگاه علامه طباطبایی
 2. ارائه مقاله در سیزدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، بهار 1396 با عنوان: تحلیل تطبیقی شاخصه‌های معنویت در عصر ظهور و عصر مدرن
 3. ارائه مقاله در دوازدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت،‌ بهار 1395، با عنوان: تحلیل و بررسی نمادانگاری نشانه های ظهور
 4. ارائه مقاله در همایش بین‌المللی اسلام و ارزش‌های متعالی، بهار 1395، با عنوان: فرهنگ اسلامی و گسترش اخلاق زیست‌محیطی در پرتو آن
 5. ارائه مقاله در همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی (ع)؛ فروردین ۱۳۹۶، با عنوان: تحليل عقلانیت باور به وجود خدا در مکتب رضوی
 6. ارائه مقاله در همایش ملی بررسی اندیشه‌های علامه جعفری، آذر 1396، با عنوان:‌ بررسی تأثیر ارزش بر دانش از منظر علامه جعفری
 7. ارائه مقاله در همایش ملی معنای زندگی، اردی‌بهشت 1397،‌ با عنوان بازخوانی معناداری حیات در پرتو نفی پوچی در اندیشه ملاصدرا
 8. ارائه مقاله در همایش ملی بررسی اندیشه­های آیه­الله سبحانی، بهمن 1397، با عنوان جایگاه تأویل در روش تفسیری آیه‌الله جعفر سبحانی
 9. مقاله ارائه شده در همایش بین­المللی امام علی (ع) الگوی عدالت و معنویت، اسفند 1397، با عنوان سنجش انتقادی شاخصه « اکنونی بودن» در معنویت مدرن از نگره امام امیرمؤمنان در نهج‌البلاغه
 10. مقاله ارائه شده در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان، بهمن ۱۳۹۷، با عنوان تحليل قلمرو عقل در آموزه‌های دینی از منظر امام رضا (ع)
 11. ارائه مقاله در چهاردهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت،‌ بهار 1397، با عنوان: نقش باورداشت مهدویت در نفی پوچی
 12. ارائه مقاله در پانزدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت،‌ بهار 1398، با عنوان: آسیب­شناسی جریان شریعت­گرای سنتی در مواجهه با روایات منع قیام در عصر غیبت

سایر موارد پژوهشی:

 • دانشجوی و  پژو هشگر  برتر دانشجویی دوره دکتری(1390)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه معارف، پاییز ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر در همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی (1395)
 1. پژوهشگر برگزیده دانشگاه معارف، پاییز ۱۳۹۸
 2. مقاله برگزیده در همایش ملی اخلاق علم و کاربردی علامه طباطبایی، پاییز ۱۳۹۵
 3. مقاله برگزیده در همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی (ع)؛ فروردین ۱۳۹۶
 4. مقاله برگزیده در همایش ملی بررسی اندیشه‌های علامه جعفری، آذر 1396
 5. مقاله برگزیده در همایش ملی معنای زندگی، اردی‌بهشت 1397
 6. مقاله برگزیده در همایش ملی بررسی اندیشه­های آیه­ الله سبحانی، بهمن 1397
 7. طراح سوالات کارشناسی ارشد سازمان سنجش در رشته مدرسی معارف اسلامی، درس انسان‌شناسی، سال 1391
 8. طراحی سوال درس مبانی اعتقادی و اسلام‌شناسی رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی، سال 1392
 9. طراح سوالات کارشناسی ارشد سازمان سنجش در رشته توسعه و تبلیغ دین، درس انسان‌شناسی، 1393 و 1395
 10. طراح سوالات کلام جدید آزمون دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام از سال ۱۳۹۱ تاکنون
 11. دبیر و مدیر کارگروه تغییر رشته مدرسی معارف اسلامی با گرایش مبانی نظری اسلام به رشته مدرسی مبانی نظری اسلام در مقطع کارشناسی ارشد، سال ۱۳۹۴

نشست های علمی و کرسی های نظریه پردازی:

 1. ارائه نظریه رویکرد تعاملي و تلفيقي در روش­شناسی فهم نصوص دینی در کرسی علمی ترویجی، اسفندماه 1397
 2. ناقد کرسی علمی ترویجی بررسی انتقادی گوهر و صدف دین از منظر شبستری، تیرماه ۱۳۹۸
 3. ارائه سخنرانی در نشست علمی دین عقلانیت دینی در سیره رضوی، قم با شراکت آستان قدس رضوی و دانشگاه معارف اسلامی، آبان ۱۳۹۷
 4. ارائه سخنرانی در نشست علمی کارکردهای دین از منظر علامه طباطبایی، تبریز، حوزه علمیه معصومیه، آبان ۱۳۹۸
 5. ارائه سخنرانی در نشست علمی تأثیر ساحتهای اخلاقی بر معرفت با تأکید بر مسئله راسخان علم از منظر علامه طباطبایی، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، آبان ۱۳۹۸
 6. ارائه سخنرانی در نشست علمی ضرورت آشنایی با جریان­شناسی فکری اهل سنت با تأکید بر مسائل و شبهات روز، قم، پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، آبان 1398
 7. ارائه سخنرانی در نشست علمی ضرورت آشنایی با جریان­شناسی فکری شیعی با تأکید بر مسائل و شبهات روز، قم، پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، آذر 1398

عضویت درکمیته علمی همایشهای علمی داخلی و بین المللی:

 1. دبیری نشست علمی وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه معارف اسلامی؛‌ آذر 1395
 2. دبیری نشست نقد علمی کتاب دانش خانواده و جمعیت؛‌ اردی‌بهشت 1396
 3. دبیری نشست نقد علمی کتاب مبانی اندیشه اسلامی ۱، اردی‌بهشت 1393
 4. دبیری و کارشناسی کمیسیون دانشگاه معارف اسلامی در سیزدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت،‌ اردی‌بهشت 1396

برگزاری کارگاه‌:

 1. دوره روش نگارش و تدوین پاین نامه؛ برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلام، مهر ۱۳۹۶
 2. دوره آشنایی با قوانین آموزشی پایان­نامه؛ دانشگاه معارف اسلامی، 1397
 3. دوره موضوع­یابی و موضوع­گزینی عنوان پایان­نامه، دانشگاه معارف اسلامی، 1398
 4. دوره روش نگارش طرح تفصیلی – اختصاصی گرایش مبانی نظری اسلام، مهر 1398

شرکت در کارگاه‌های دانش‌افزایی:

 1. دوره آموزشی طراحی تجربه‌های یادگیری؛ بهمن 1393؛ مشهد مقدس، مرجع برگزار کننده: مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران و دانشگاه معارف اسلامی
 2. دوره آموزشی روش پژوهش پیشرفته؛ بهمن ۱۳۹۴؛ مشهد مقدس، مرجع برگزار کننده: دانشگاه معارف اسلامی
 3. دوره آموزشی اخلاق پژوهش؛ دی‌ماه 1395، مشهد مقدس، مرجع برگزار کننده: مرکز اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران و دانشگاه معارف اسلامی
 4. دوره آموزشی ظرفیت­شناسی علوم و معارف اسلامی در اقتصاد دانش­بنیان، دی­ماه 1396، مشهد مقدس، مرجع برگزار کننده: دانشگاه معارف اسلامی
 5. دوره آموزشی پارادایم­های تحقیق در علوم انسانی، بهمن 1397، مشهد مقدس، مرجع برگزار کننده: دانشگاه معارف اسلامی

سوابق تدریس دانشگاهی:

 1. تدریس دروس مختلف معارف اسلامی در مقطع کارشناسی
 2. تدریس درس کلام جدید در مقطع کارشناسی ارشد
 3. تدریس درس کلام جدید ناظر به شبهات قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد
 4. تدریس درس انسان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد
 5. تدریس درس تاریخ فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد
 6. تدریس درس تاریخ فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد
 7. تدریس درس اندیشه سیاسی اسلام در مقطع کارشناسی ارشد
 8. تدریس درس فلسفه علم در مقطع کارشناسی ارشد
 9. تدریس درس قلمرو دین در مقطع کارشناسی ارشد
 10. تدریس درس علم و دین و علم دینی در مقطع کارشناسی ارشد
 11. تدریس درس کلام جدید در مقطع دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی برای گرایش های مختلف
 12. تدریس درس فلسفه غرب در مقطع دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی

داوری و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی:

 1. داوری کتاب­های درسی و کمک درسی گروه­های مختلف دانشگاه معارف اسلامی
 2. نظارت محتوایی برخی از آثار درسی و کمک درسی گروه مبانی نظری اسلام
 3. داوری بخش پژوهشی انتخاب دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی؛ ۱۳۹۳
 4. داوری بخش پژوهشی انتخاب دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی؛‌1394
 5. داوری بخش پژوهشی انتخاب دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی؛‌1395
 6. داوری بخش پژوهشی انتخاب دانشجویان ممتاز علمی و فرهنگی؛‌1398
 7. داوری مقالات پژوهشی فصلنامه اندیشه نوینی دینی
 8. داوری مقالات پژوهشی فصلنامه پژوهشنامه اخلاق
 9. داوری مقالات پژوهشی فصلنامه مطالعات تفسیری
 10. داوری مقالات پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
 11. داوری مقالات پژوهشی فصلنامه انسان­پژوهی دینی

سوابق رسانه ای:

 1. سردبیر برنامه‌های متعدد رادیویی از سال 1380 تاکنون
 2. تهیه‌کننده برنامه‌هایی متعدد رادیویی از سال 1380 تاکنون
 3. نویسنده برنامه‌های علمی، فرهنگی، فلسفی و کلامی رادیو معارف از سال 1380 تاکنون
 4. مجری کارشناسی برنامه های فلسفی و کلامی رادیو معارف

سوابق مدیریتی و اجرایی:

 1. مشاور علمی دانشجویان در گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
 2. عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
 3. مدیر گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴
 4. مدیر آموزش دانشگاه معارف اسلامی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 5. دبیر هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دین از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 6. نماینده تام‌الاختیار دانشگاه  معارف اسلامی در وزارت علوم از سال 1394 تا 1397
 7. عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه معارف اسلامی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
 8. عضو شورای ممتحنین آزمون‌های جامع،‌کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه معارف اسلامی  از سال 1394 تاکنون
 9. عضو گروه مصاحبه‌کننده مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه معارف اسلامی از سال 1393 تاکنون
 10. عضو و دبیر شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی اسلامی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 11. عضو و دبیر کمیه مشورتی معاون آموزشی دانشگاه معارف اسلامی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
 12. عضو کمیته انضباطی دانشجویان در دانشگاه معارف اسلامی طی سال‌های 1392 تا 1394
 13. دبیر اجرایی کمیته تغییر رشته مدرسی معارف اسلامی از پنج گرایش به پنج رشته مستقل در سال ۱۳۹۶
 14. عضو شورای علمی گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی