برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع یابی عنوان پایان‌نامه، ارشد مبانی نظری اسلام

برگزاری کارگاه آموزشی روش موضوع یابی عنوان پایان‌نامه، ارشد مبانی نظری اسلام

۲۸ خرداد ۱۴۰۲

کارگاه آموزشی روش موضوع‌یابی عنوان پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مبانی نظری اسلام، روزشنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۴ ساعت و با حضور دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر رجبی در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد.
در کارگاه موضوع‌یابی جناب آقای دکتر رجبی به این موارد مهم اشاره کردند:
موضوع‌یابی مهمترین مرحله کار برای پایان‌نامه است و در واقع دشوارترین مرحله است. برای یافتن موضوع تحقیق، لازم است همواره توجه داشته باشیم که بهترین موضوع‌ها، آنهایی هستند که بتوانند مشکلی از مشکلات موجود را برطرف کنند یا به پیکره علمی این رشته بیفزایند و باعث غنای آن شوند. اگر با دیدی جستجوگر موضوعات و اخبار حرفه را دنبال کنیم، و به دنبال بهبود وضع موجود و دادن ایده‌ای جدید باشیم، حتماً با اختصاص زمانی مناسب برای جستجو و تأمل و اندیشیدن می‌توانیم موضوع‌های متعددی برای تحقیق بیابیم. بیان ویژگی‌های خوب در موضوع، نحوه پیدا کردن ایده خوب، مسئله‌محوری، جستجو برای تکراری نبودن موضوع، مراکز و سایت‌های مهم برای جستجو از مهمترین محورهای کارگاه موضوع‌یابی بودند.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد