برگزاری کارگاه آشنایی با آزمون‌های روانی

کارگاه آشنایی با آزمون‎‌های روانی، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ دین گرایش مشاوره، روزپنجشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت و با حضور ۱۰ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر عبدالاحد [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه برادران)

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی آورسین دکترای مدیریت آموزش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و پژوهشگر در حوزه مدریت [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه خواهران)

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۱۴الی۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی دکترای مدیریت آموزش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و پژوهشگر در حوزه مدریت آموزش و با [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه برادران)

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۷ الی ۹ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی دکترای مدیریت آموزش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و پژوهشگر در حوزه مدریت آموزش [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش تز دکتری» اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش مبانی نظری اسلام

کارگاه روش نگارش تز دکتری، اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش مبانی نظری اسلام، روز پنجشنبه مورخ ۷ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۸ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر خسروپناه در دانشگاه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی رشته مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی

کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری»، اختصاصی دانشجویان دکتری رشته مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی، روز شنبه مورخ ۴/دی/۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۸ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر میرمحمدی در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری» اختصاصی رشته انقلاب اسلامی

کارگاه آموزشی «روش نگارش رساله دکتری»، اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه مورخ ۲ دی ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۱۴ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر نوروزی در دانشگاه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه» اختصاصی رشته مدرسی انقلاب اسلامی

کارگاه روش طرح تفصیلی پایان‌نامه، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مدرسی انقلاب اسلامی، روز شنبه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت و با حضور ۱۳ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر ارجینی در دانشگاه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه» اختصاصی رشته توسعه تبلیغ دین (گروه مدیریت فرهنگی)

کارگاه آموزشی «طرح تفصیلی پایان‌نامه»، اختصاصی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته توسعه و تبلیغ گرایش مدیریت فرهنگی، روز چهارشنبه مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ به مدت ۵ ساعت و با حضور ۱۷ نفر از دانشجویان این رشته با تدریس جناب آقای دکتر [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان‌نامه‌نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد. توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی» است. تذکرات: ۱. [...]

مشاهده جزئیات...