گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه برادران)

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی «روش تدریس» (ویژه برادران)

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

کارگاه فوق در تاریخ‌های ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی آورسین دکترای مدیریت آموزش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و پژوهشگر در حوزه مدریت آموزش و با حضور ۲۱ نفر از دانشجویان آقا مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
جناب آقای دکتر ملکی در این کارگاه روش‌های نوین تدریس را به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.
در کارگاه فوق حاضرین با طراحی طرح تدریس روزانه و ترمی آشنا شدند و هر کدام از شرکت‌کنندگان به عنوان تکلیف کارگاه از هر کدام از طرح‌های تدریس روزانه و ترمی یک نمونه انجام دادند.
در طول کارگاه تعداد ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی به مدت ۲۰ دقیقه یک تدریس انجام دادند و در پایان حاضرین نقاط ضعف و قوت تدریس را بیان کردند.
نظرسنجی‌های انجام شده در پایان کارگاه نشان از رضایت بسیار زیاد شرکت‌کنندگان در دوره را داشت.
در پایان کارگاه به شرکت‌کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده خواهد شد.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد