حضور دکتر میرمحمدی در کارگاه علمی” رویکرد تمدنی به سیره امام رضا(ع)”

حضور دکتر میرمحمدی در کارگاه علمی” رویکرد تمدنی به سیره امام رضا(ع)”

۳۰ تیر ۱۳۹۸

کارگاه علمی” رویکرد تمدنی به سیره امام رضا(ع)” با مشارکت بنیاد پژوهش های علوم اسلامی آستان قدس رضوی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز در تاریخ ۲۴ و ۲۵ تیر به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد:

مخاطبین کارگاه علمی فوق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تبریز بودند.

مهمترین سرفصل های مطرح شده توسط دکتر میرمحمدی:

۱- مفهوم شناسی سیره تمدنی امام رضا (ع)

۲-دلالت شناسی سیره تمدنی امام رضا (ع)

۳-علم شناسی تمدنی در سیره تمدنی امام رضا (ع)

۴-عقل شناسی تمدنی در سیره تمدنی امام رضا (ع)

۵-فلسفه سیره تمدنی امام رضا (ع)

۶-فلسفه علم سیره تمدنی امام رضا (ع)

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد