برگزاری کارگاه نگارش طرح تفصیلی گرایش تاریخ تمدن

برگزاری کارگاه نگارش طرح تفصیلی گرایش تاریخ تمدن

۱۴ آذر ۱۳۹۸

جلسه دوم کارگاه روش تدوین پایان نامه با عنوان “روش نگارش طرح تفصیلی” در تاریخ چهار شنبه  ۱۳ آذر  ۱۳۹۸ به مدت ۴ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر محمدحسین دانشکیا عضو هیات علمی و مدیر محترم گروه تاریخ با حضور ۱۸ نفر از دانشجویان ترم سوم گرایش تاریخ تمدن برگزار شد.

لازم به ذکر است جلسه اول این کارگاه با عنوان “موضوع یابی و موضوع گزینی” عنوان پایان نامه در تاریخ ۱ تیر  ۱۳۹۸ با حضو جناب آقایان دکتر پرهیزکار و عرفان اعضای هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی برگزار شده بود.

نظرسنجی های انجام شده در پایان کارگاه نشان از رضایت بسیار زیاد شرکت کنندگان در دوره را داشت.

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد