برگزاری کارگاه “موضوع یابی عنوان پایان نامه” اختصاصی گرایش اخلاق اسلامی

برگزاری کارگاه “موضوع یابی عنوان پایان نامه” اختصاصی گرایش اخلاق اسلامی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی فوق در روز شنبه مورخ ۲۴ فروردین از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰ به مدت ۵ ساعت با حضور و تدریس جناب اقای دکتر محمدجواد فلاح عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی با حضور ۱۸ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش اخلاق اسلامی ورودی سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

جناب اقای دکتر فلاح در این کارگاه ضمن برشمردن اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع مناسب جهت انجام کار پژوهشی به معرفی مهمترین ویژگی های یک عنوان پژوهشی مناسب پرداختند.

در ادامه کارگاه از دانشجویان خواسته شد موضوع پیشنهادی خود را معرفی کنند و در ادامه توسط مابقی دانشجویان و مدرس دوره مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد