برگزاری کارگاه روش تدریس

برگزاری کارگاه روش تدریس

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه فوق در تاریخ های  ۲۳ الی ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ به مدت ۲۰ ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی، دکترای مدیریت آموزش، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و پژوهشگر در حوزه مدریت آموزش، با حضور ۲۶ نفر از دانشجویان خانم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

جناب آقای دکتر ملکی در این کارگاه، روش­های نوین تدریس را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

در کارگاه فوق حاضرین با طراحی طرح تدریس روزانه و ترمی آشنا شدند و هر کدام از شرکت کنندگان به عنوان تکلیف کارگاه از هر کدام از طرح­های تدریس روزانه و ترمی یک نمونه انجام دادند.

در طول کارگاه تعداد ۴ نفر از دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی به مدت ۲۰ دقیقه یک تدریس  انجام دادند و در پایان حاضرین نقاط ضعف و قوت تدریس را بیان کردند.

اسامی افرادی که تدریس انجام دادند به شرح ذیل است:

گرایش اخلاق اسلامی : سرکار خانم نسرین خندانی مقدم.

گرایش مبانی نظری اسلام : سرکار خانم معصومه کلیوند سیف الهی.

گرایش انقلاب اسلامی : سرکار خانم فاطمه خادمیان ریزی.

گرایش منابع اسلامی : سرکار خانم نجمه قافی

نظرسنجی های انجام شده در پایان کارگاه نشان از رضایت بسیار زیاد شرکت کنندگان در دوره را داشت.

در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد