برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش طرح تفصیلی» اختصاصی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه «روش پایان‌نامه نویسی» هستند و شرط تصویب موضوع پایان‌نامه، منوط به شرکت در کارگاه فوق می‌باشد.

توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» است.

تذکرات:
۱. شرکت در این کارگاه الزامی است.
۲. دانشجویانی که در مراکز معتبر دیگر این دوره را گذرانده اند و گواهی آن را ارائه دهند از گذراندن کارگاه معاف می باشند.
۳. در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.
تبصره: در صورت غیبت بیش از ۳۰ دقیقه (موجه یا غیر موجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی گیرد.
۴. جهت سوالات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۶۸۴-۰۲۵ آقای شریفی تماس بگیرید .

زمان برگزاری: شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۸
مدرسین دوره: جناب آقای دکتر میرمحمدی- جناب آقای دکتر دانشکیا
برگزار کننده: مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه معارف اسلامی
نحوه برگزاری: به‌صورت حضوری و در ساختمان دانشگاه معارف اسلامی

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد