برگزاری کارگاه آموزشی نگارش طرح تفصیلی اختصاصی گرایش تاریخ تمدن

برگزاری کارگاه آموزشی نگارش طرح تفصیلی اختصاصی گرایش تاریخ تمدن

۴ آذر ۱۳۹۸

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان نامه منوط به شرکت در کارگاه فوق است.

متولی برگزاری این دوره مرکز آموزش های آزاد تعیین شده است.

در این خصوص این مرکز این کارگاه را در سه مرحله برگزار می کند.

۱-در مرحله اول به صورت عمومی تحت عنوان آشنایی با قوانین و مقررات نگارش و تدوین پایان نامه با حضور مسئول امور پایان نامه ها در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد

۲-در مرحله دوم به صورت تخصصی و با توجه به گرایش دانشجویان یک کارگاه تحت عنوان موضوع یابی عنوان پایان نامه با حضور آقایان دکتر پرهیزکاری  – عرفان در تاریخ ۱ تیر ۹۸ برگزار گردید.

۳- در مرحله سوم که کارگاه تخصصی تحت عنوان نگارش طرح تفصیلی برگزار خواهد شد.

لذا بر این اساس پس از برگزاری مراحل اول و دوم .

نوبت به برگزاری مرحله سوم دوم کارگاه فوق است که مقرر شده است در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰ با حضور و تدریس جناب آقای دکتر دانشکیا برگزار شود.

** کارگاه فوق اختصاصی گرایش تاریخ تمدن، است.

محل برگزاری:

ساختمان دانشگاه – طبقه چهارم- سالن امام رضا(ع).

زمان برگزاری:

چهارشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰ می باشد.

تذکرات:

۱- دانشجویانی که در مراکز معتبر دیگر این دوره را گذرانده اند و گواهی آن را ارائه دهند از گذراندن کارگاه معاف می باشند.

۲- در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

*تبصره: در صورت غیبت بیش از ۳۰ دقیقه (موجه یا غیر موجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی گیرد.

۳-  جهت ثبت نام:

با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۶۸۴-۰۲۵ آقای شریفی تماس بگیرید و یا به اتاق ۳۱۵ مراجعه نمایید.

۴- لازم به ذکر است که شرکت در این دوره رایگان است ولی در صورت ثبت نام و عدم شرکت در کارگاه مبلغ ۵۰ هزار تومان از دانشجو دریافت میگردد.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد