برگزاری کارگاه آموزشی موضوع یابی عنوان پایان نامه اختصاصی گرایش انقلاب اسلامی

برگزاری کارگاه آموزشی موضوع یابی عنوان پایان نامه اختصاصی گرایش انقلاب اسلامی

۲۶ تیر ۱۳۹۸

کارگاه موضوع یابی و موضوع گزینی عنوان پایان نامه اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش انقلاب اسلامی ورودی های سال ۱۳۹۷ روز سه شنبه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با حضور و تدریس جناب اقای دکتر یعقوب توکلی، عضو هیات علمی و مدیر محترم گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی و با شرکت دانشجویان به مدت ۴ ساعت برگزار گردید.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد