برگزاری کارگاه آموزشی موضوع یابی عنوان پایان نامه اختصاصی گرایش مبانی نظری اسلام

برگزاری کارگاه آموزشی موضوع یابی عنوان پایان نامه اختصاصی گرایش مبانی نظری اسلام

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه موضوع یابی و موضوع گزینی عنوان پایان نامه اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مبانی نظری اسلامی ورودی های سال ۱۳۹۷ روز شنبه مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور و تدریس جناب آقای دکتر ابوذر رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی و با شرکت ۱۸ نفر از دانشجویان به مدت ۵ ساعت برگزار گردید.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد