برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک

برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه علمی – آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک روز جمعه مورخ ۱۸/بهمن/۱۳۹۸ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر این کارگاه آموزشی با حضور و تدریس جناب آقای دکتر محمدرضا بنیانی مدرس دانشگاه و مشاور با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان گرایش مشاوره دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد