برگزاری کارگاه آموزشی «آسیب‌شناسی» اختصاصی گرایش مشاوره

برگزاری کارگاه آموزشی «آسیب‌شناسی» اختصاصی گرایش مشاوره

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

با توجه به درخواست دانشجویان و تأیید و تأکید مدیریت محترم گروه مشاوره، مبنی بر برگزاری کارگاه‌های اختصاصی گرایش مشاوره؛ مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه معارف اسلامی تصمیم به برگزاری کارگاه «آسیب‌شناسی» گرفته است.

توجه: این کارگاه اختصاصی رشته «مشاوره» است.

تذکرات:
۱. در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

تبصره: در صورت غیبت بیش از ۳۰ دقیقه (موجه یا غیرموجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی‌گیرد.
۲. جهت سؤالات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۶۸۴-۰۲۵ آقای شریفی تماس بگیرید.

زمان برگزاری: جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۲

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۸

مدرس دوره: جناب آقای دکتر جدیری
برگزار کننده: مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه معارف اسلامی
نحوه برگزاری: به‌صورت حضوری و در ساختمان دانشگاه معارف اسلامی