ادامه کارگاه روش نگارش تز دکتری گروه تاریخ و تمدن اسلامی

ادامه کارگاه روش نگارش تز دکتری گروه تاریخ و تمدن اسلامی

۲۷ خرداد ۱۴۰۲

ادامه کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری اختصاصی دانشجویان دکتری گرایش تاریخ و تمدن اسلامی روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۲ با حضور دانشجویان دکتری گرایش تاریخ با حضور و تدریس جناب آقای دکتر دانشکیا توسط مرکز آموزش‌های آزاد برگزار گردید.
نظرسنجی‌های انجام شده از دانشجویان نشان‌دهنده رضایت بسیار بالای دانشجویان از محتوا و مدرس کارگاه آموزشی داشت.
گواهی شرکت در کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری توسط مرکز آموزش‌های آزاد صادر خواهد شد.

منبع خبر: مرکز آموزش های آزاد