تفاهم نامه ها

مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

دانشگاه مازندران

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشکده شهرداری

جامعه المصطفی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی