معرفی رئیس مرکز

نام: سیدضیاالدین میرمحمدی

تخصص: دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۴۱۶-۰۲۵

استادیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

سوابق آموزشی :

 1. تخصصی تاریخ اسلام در مرکز تخصصی تاریخ اسلام حوزه علمیه قم (سطح دو)؛
 2. کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی ؛
 3. دکتری گرایش تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی ؛
 4. طلبه رسمی حوزه علمیه قم (اتمام کفایتین و سابقه ده سال درس خارج فقه و اصول فقه)؛
 5. تدریس درجامعه المصطفی العالمیه به مدت ده سال و در مقطع کارشناسی ارشد با تدریس دروس :فلسفه تاریخ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، مبانی علم تاریخ ، تاریخ در قرآن ، جامعه شناسی تاریخی و تاریخ صدر اسلام؛
 6. تدریس در دانشگاه پیام نور قم به مدت دو سال و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با تدریس دروس: فلسفه تاریخ ، آموزش و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی و مبانی علم تاریخ؛
 7. تدریس درجامعه الزهرا قم در شش ترم تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با تدریس دروس : فلسفه تاریخ ، کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، جامعه شناسی تاریخی و سنت های تاریخی در قرآن و روایات؛
 8. تدریس در موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران در مقطع سطح سه با تدریس درس فلسفه تاریخ در چهار ترم؛
 9. تدریس درس شیعه و تمدن اسلامی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره در مقطع کارشناسی ارشد؛
 10. تدریس در موسسه تخصصی امام رضا (ع) به مدت شش ترم و درس کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و فلسفه تاریخ در مقطع سطح سه؛
 11. هیات علمی گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی از سال ۱۳۹۱؛
 12. تدریس در دانشگاه معارف اسلامی از سال تحصیلی ۹۱ تا اکنون در مقطع ارشد با تدریس دروس : فلسفه تاریخ، روش تحقیق در تاریخ، کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ، شیعه و تمدن اسلامی و تمدن اسلامی و مستشرقان و جامعه شناسی تاریخی و تدریس درس تمدن اسلامی و مستشرقان و تاریخ علوم عقلی درتمدن اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی در مقطع دکتری؛
 13. تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در مقطع دکتری ؛ درس روش شناسی و فلسفه تاریخ؛
 14. تدریس در موسسه علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه درمقطع دکتری ؛ درس شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی ؛
 15. تدریس درس روش تحقیق در تاریخ علوم پزشکی (مقطع ارشد) در دانشکده دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم ؛
 16. تدریس درس سیره و علوم اسلامی و علوم انسانی (درمقطع دکتری ) جامعه الزهرا سلام الله علیها؛
 17. تدریس درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (مقطع دکتری) دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران؛
 18. تدریس درس تاریخ علم (درمقطع ارشد ) تاریخ علوم پزشکی دانشکده دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم؛
 19. تدریس درس بررسی تحلیلی روش های پژوهش درتاریخ ، مقطع دکتری(سطح ۴) ، جامعه الزهرا ، رشته تاریخ اهل بیت؛

سوابق پژوهشی:

 1. مقاله نقد و ارزیابی تاریخی در الصحیح من السیره النبی الاعظم(ص) چاپ در مجموعه مقالات پژوهشی نکوداشت علامه جعفر مرتضی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درسال ۱۳۸۰؛
 2. مقاله تبیین شناسی تحلیل های عاشورا ؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه (علمی –تخصصی) ؛ شماره 33، سال 1381؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 3. مقاله روش پژوهش تاریخی دکترزرین کوب؛چاپ درمجموعه مقالات پژوهشی  نکوداشت دکترزرین کوب ؛سال 1382 توسط  پژوهشگاه حوزه ودانشگاه؛
 4. مقاله سنت های تاریخی درقرآن(نقد دیدگاه های شهید صدر)؛ فصلنامه نامه تاریخ پژوهان(علمی –تخصصی)،شماره 6؛سال 1384؛انجمن تاریخ پژوهان قم؛
 5. مقاله تمایز و واگرایی فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ ؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه (علمی –تخصصی) ، شماره 42، سال 1385، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 6. مقاله نقد فلسفه تاریخ توین بی ، فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش (علمی –ترویجی) ،شماره 25، سال 1389، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره؛
 7. مقاله ویژگی های قانون تاریخی در قرآن ، فصلنامه  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (علمی –پژوهشی ) ،شماره 4،سال  1390، دانشگاه معارف اسلامی؛
 8. مقاله درآمدی بر چیستی تمدن اسلامی از دیدگاه مستشرقان ، فصلنامه تاریخ اسلام(علمی –پژوهشی )،شماره50 ،سال 1391، دانشگاه باقرالعلوم؛
 9. مقاله تاملی بر نظام هندسی سبک زندگی اسلامی در مقیاس تمدنی (طراحی سرفصل) ، فصلنامه سبک زندگی اهل بیت ، شماره ۱، سال ۱۳۹۳، مجمع جهانی اهل بیت ع؛ (امتیاز ویژه علمی –پژوهشی )؛
 10. نقش عالمان و حاکمان درتعالی و انحطاط تمدن ها از دیدگاه امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه ، فصل نامه سبک زندگی اهل بیت ، شماره ۴، سال ۱۳۹۴، مجمع جهانی اهل بیت؛ (همایش علمی –پژوهشی ازوزارت علوم)؛
 11. مقاله درآمدی بر نظریه دینی درعلم تاریخ ، فصل نامه علوم انسانی اسلامی صدر (فصل نامه پژوهشی ) ، شماره ۲۱، تیرماه سال۱۳۹۶؛
 12. گونه شناسی علم در تمدن اسلامی ، ماه نامه رسائل (نشریه حوزه انقلابی وعلمی -تخصصی )، شماره ۵، سال ۱۳۹۶تیر ماه؛
 13. مقاله مبانی عقل شناختی تمدن نوین اسلامی ،هفته مطالعات تمدن نوین اسلامی مربوط به همایش علمی –پژوهشی تمدن نوین اسلامی درسال 96،(مشترک با خانم روستا کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی)؛
 14. مقاله تبیین و نقد چیستی تمدن اسلامی از دیدگاه ارنست رنان (مشترک با آقای نیازی کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی)، مرحله ارزیابی و زیرچاپ،سال ۱۳۹۶؛
 15. مقاله مقایسه تطبیقی فلسفه نظری تاریخ شهید مطهری و شهید صدر (ارزیابی و تایید شده جهت چاپ درفصلنامه علمی –پژوهشی )؛
 16. مقاله چیستی ، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ ، فصل نامه علمی – پژوهشی اندیشه نوین دینی؛ شماره 54 سال 97.
 17. استخراج هفت مقاله در سطح علمی – پژوهشی از رساله دکتری  تحت عنوان: چیستی ،اعتبار و کاربست نظریه درعلم تاریخ با رویکرد دینی :
  • -مقاله اول: چیستی نظریه های برون تاریخی در مطالعات تاریخی (هستی شناختی ،معرفت شناختی و روش شناختی )؛
  • -مقاله دوم: چیستی نظریه های درون تاریخی در مطالعات تاریخی (هستی شناختی ،معرفت شناختی و روش شناختی )؛
  • -مقاله سوم: اعتبار نظریه های برون تاریخی در مطالعات تاریخی ؛
  • -مقاله چهارم: اعتبار نظریه های درون تاریخی در مطالعات تاریخی ؛
  • -مقاله پنجم: کاربست معرفت شناختی و روش شناختی نظریه های برون تاریخی ؛
  • -مقاله ششم :کاربست معرفت شناختی و روش شناختی نظریه های درون تاریخی ؛
  • -مقاله هفتم: نظریه دینی درعلم تاریخ (چیستی ،اعتباروکاربست)؛
 18. تدوین کتاب نظرگاه های نوین قانون تاریخی با رویکرد قرآنی (مرحله چاپ وانتشار)، توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 19. تدوین کتاب تحلیل مسائل فلسفه نظری تاریخ با رویکرد قرآنی (مرحله نگارش نهایی) ،توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ؛
 20. تدوین کتاب مسائل فلسفه تاریخ (کتاب کمک درسی درمرحله نگارش ) ، توسط دانشگاه معارف اسلامی ؛
 21. تدوین کتاب مبانی تمدن در قرآن مشترک با خانم روستا کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی ، توسط دانشگاه معارف اسلامی درمرحله ارزیابی نهایی؛
 22. ارزیابی مقالات علمی –پژوهشی ؛ (ارزیابی بیش ازصد مقاله علمی –پژوهشی وعلمی –ترویجی وتخصصی )؛
 23. هیات علمی گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ازسال ۱۳۸۹لغایت ۱۳۹۱؛

سوابق علمی – اجرایی:

 1. ذیحسابی و مدیر امور مالی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ازسال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷؛
 2. همکاری با شورای علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درسال های ۱۳۸۳-۱۳۸۴؛
 3. عضو شورای علمی ویژه نامه فلسفه تاریخ مربوط به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ سال ۱۳۸۴؛
 4. عضو شورای علمی ویژه نامه فلسفه تاریخ مربوط به انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم، چاپ سال ۱۳۸۵؛
 5. عضو شورای علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،ازسال ۱۳۸۹لغایت ۱۳۹۱؛
 6. عضو شورای علمی حلقه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، ازسال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱؛
 7. معاون علمی شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ازسال ۱۳۸۸لغایت ۱۳۹۱؛
 8. دبیرعلمی کار گروه علوم انسانی اسلامی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ازسال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱؛
 9. عضو شورای علمی همایش علمی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام،مجمع جهانی اهل بیت (ع) ؛ سال ۱۳۹۴؛
 10. دبیرکمیته تدوین سند چشم انداز دانشگاه معارف اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ هیات امنای دانشگاه،
 11. عضو شورای علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی از۱۳۹۱ تا حال حاضر؛
 12. شرکت در شورای آموزش دانشگاه معارف اسلامی ازسال ۱۳۹۱لغایت ۱۳۹۴؛
 13. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه معارف اسلامی مربوط به گرایش تاریخ و تمدن اسلامی ازسال ۱۳۹۲ تاحال حاضر؛
 14. دبیر کمیته رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی در سال ۱۳۹۵؛
 15. عضو شورای مدیران دانشگاه معارف اسلامی ازسال ۱۳۹۵؛
 16. رئیس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه معارف اسلامی ازسال۱۳۹۵تاکنون؛
 17. عضوشورای علمی گروه پژوهشی تاریخ وتمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی؛
 18. عضو هیات مدیره انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه معارف اسلامی؛
 19. عضوکمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی ،نقد ومناظره دانشگاه معارف اسلامی؛

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دفاع شده ذیل:

 1. ریشه یابی عنصر امر به معروف و نهی از منکر در قیام های شیعی (استاد مشاور)؛
 2. روش شناسی مطالعات تاریخی شهید صدر(استاد مشاور)؛
 3. مواضع فرهنگی و تمدنی امام رضا علیه السلام (استاد مشاور)؛
 4. مواضع وموانع فکری حکومت امام علی علیه السلام(استاد راهنما)؛
 5. سبک زندگی فرهنگی پیامبر اکرم صلی الله علیه(استاد مشاور)؛
 6. علل انحطاط تمدن از منظر نهج البلاغه(استاد راهنما)؛
 7. مبانی تمدن در قرآن (استاد راهنما)؛
 8. مولفه های تمدن در نهج البلاغه (استاد مشاور)؛
 9. سنت های تاریخی در قرآن و علل رکود تمدن اسلامی در دوره اول رکود(استاد مشاور)؛
 10. فرهنگ مرگ باوری در نهج البلاغه(استاد مشاور)؛
 11. سنخ شناسی دیدگاه های رایج انحطاط تمدن اسلامی (استاد مشاور)؛
 12. جایگاه حاکمان در فراز و فرود فرهنگ و تمدن اسلامی در نهج البلاغه(استاد راهنما)؛
 13. دیدگاه های رایج متفکران معاصر ایرانی درباره پیدایش و گسترش تمدن اسلامی (استاد مشاور)؛
 14. سنت های تاریخی در قرآن و بازتاب آن در قیام عاشورا(استاد راهنما)؛
 15. مبانی حکومت در نهج البلاغه(استاد مشاور)؛
 16. ظرفیت سازی امام صادق علیه السلام در عرصه فرهنگی (استاد مشاور)؛
 17. سنخ شناسی دیدگاه های رایج احیای تمدن اسلامی (استاد راهنما)؛
 18. سنخ شناسی دیدگاه های رایج پایان تاریخ(استاد راهنما)؛
 19. تاثیر وضعیت سیاسی حکومت صفویه بر فرهنگ و تمدن آن دوره(استادمشاور)؛
 20. مولفه های فرهنگی در کتاب کافی(استاد راهنما)؛
 21. حجاب ، عفاف و حیا در تاریخ تمدن ویل دورانت(استاد راهنما)؛
 22. جریان شناسی دیدگاه ها و نظریه های تمدن نوین اسلامی (استادراهنما)؛
 23. سیره اخلاقی پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با همسر(استاد مشاور)؛
 24. وضعیت علوم اسلامی و عالمان در قرن سیردهم و چهاردهم ، فقه و علم فقه (استاد مشاور)؛

داوری ده ها پایان نامه ارشد و رساله دکتری ؛

 

کارگاه های برگزارشده:

 1. کارگاه روش تحقیق درتاریخ با تاکید برپایان نامه نویسی درمقطع ارشد برای گرایش تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی ؛
 2. کارگاه نگارش مقاله علمی – پژوهشی در مقطع ارشد برای گرایش تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی ؛
 3. کارگاه نگارش مقاله علمی – پژوهشی در مقطع دکتری برای گرایش تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی ؛
 4. کارگاه روش تحقیق میان رشته ای درحوزه دین و سلامت در دانشکده دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم؛
 5. کارگاه ضیافت اندیشه ؛اساتید دانشگاه صنعتی ارومیه، تاریخ علم و تمدن اسلامی ،دانشگاه صنعتی ارومیه؛

کرسی های برگزارشده:

 1. کرسی ترویجی تاریخ نگاری در قرآن، دانشگاه معارف اسلامی ، به عنوان دبیرعلمی کرسی ترویجی؛
 2. کرسی ترویجی تبیین تاریخی و فراتاریخی نقش امامان معصوم (ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی ،دانشگاه معارف اسلامی ،به عنوان ارائه دهنده کرسی ترویجی؛
 3. کرسی نظریه پردازی تنوع اسلامی در فرآیند تمدنی ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، به عنوان ناقد کرسی نظریه پردازی ؛
 4. نشست علمی آموزه های تمدنی و سیره تمدنی امام رضا علیه السلام، مشترک دانشگاه معارف اسلامی و بنیاد پژوهش های علوم اسلامی آستان قدس رضوی، به عنوان ارائه کننده نشست علمی ؛